Kalp Koroner Anjiyografisi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Kalbimiz besleyen damarlara koroner damarlar denilmektedir. Koroner damarlar 3 ya da 4 adet olup kalbin üzerinde seyreder ve verdiği yan ve uç ince damarlarla kalp kasını beslerler. Koroner damarları şeker hastalığı, sigara içilmesi, kolesterol yüksekliği, ailede kalp-damar hastalığı olması, yüksek tansiyon, şişmanlık tıkar ve yaşla birlikte damarlar tıkanması daha da artar. Ve günün birinde içerisinde darlık olan koroner kalp damarı aniden tıkanıp kalp krizine yol açabilir.

Kalp krizi ölümcül bir hastalıktır ve deprem gibi aniden haber vermeden gelir. Kalp krizi öncesinde insanların çoğu turp gibi sağlam gözükür.

Başta şeker hastaları ve sigara içenler ve ailesinde bypass-stent veya kalp krizi geçirenlerde Kalp damarı yani koroner darlıkları sık olur ve kalp krizi riski fazladır. Ve çoğunlukla kriz öncesi pek fazla belirti vermeyen bu hastalıkta yüksek risk grubunda iseniz check-up yani kontrol amacıyla bazı testler yaptırabiliriz.

Gizli kalp denilen koroner damar tıkanıklıklarını kalp krizi öncesi saptamak için yapılacak testler;

1-Kan tetkikleri ile kolesterol, üre ve troid hormonlarına bakmak

2-EKG çektirmek

3-Ekokardiografi (kalp ultrasonu)

4-Efor testi yapılması

5-Efor testi yapamayanlara myokard perfüzyon sintigrafisi yaptırabiliriz.

Tüm bu yukarıdaki testler belli oranda koroner damarlarınızda varsa bir daralma gösterebilir. Ama bu testlerin normal çıktığı hastalara kalbiniz normal demeyelim. Çünkü bu testler normal çıkıp 1-2 hafta sonra kalp krizi geçiren var. Tabi ki bu testleri yaptıracağız ama şeker hastalığı, sigara ve ailede kalp hastalığı olanlarda bu testler normalde çıksa gerekirse çok değerli bir test olan KORONER BT ANJIOGRAFİ (sanal anjıo, ağrısız anjıo) yaptırabiliriz. Koroner BT anjıo yapılmadan önce hastaya kontrast madde verileceği için BT öncesi kreatinin, üre ve TSH baktırmalıyız.

Kısacası şeker hastalığı (diyabet) ve sigara kullananlar gibi yüksek riskli gruplarda efor testi normal çıksa bile hasta uygunsa bir kez sanal anjıo dediğimiz KORONER BT ANJIO yaptırmamız iyi olacaktır. Çünkü efor testi kalp damar hastalıklarını saptamada mükemmel testler değildir ve normal bile çıksalar yüksek riskli hastalarda gerekirse sintigrafi ya da koroner BT anjıo gibi ek test istemeli.

Kalp damarlarını en iyi gösteren yöntem bildiğimiz klasik kalp anjıyografisidir. En iyi bu yöntem ile görebiliriz. Özellikle tipik göğüs ağrısı olanlarda efor testi vb tüm testler normalde çıksa gerekirse koroner anjıografi yapılmalıdır. Efor testi pozitif çıkanlarda, myokard perfüzyon sintigrafisinde iskemi çıkanlarda veya koroner BT anjıoda ciddi darlığı çıkanlara koroner anjıografi yapılmalıdır.

Koroner anjıografi kasıktan ya da koldan girilerek yapılır. Basit 3-4 dk süren bir girişimdir. Hasta ağrı hissetmez. Koroner anjıografi ile hastamızda damarda darlık var mı yok mu saptarız ve sonrasında darlık varsa aynı seansda hemen damar içine stent konulur.

Koroner anjıografide hastaya anjıo koldan yapılırsa 1-2 saatte hastaneden çıkabilir. Kasıktan anjıo yapılırsa 4-6 saatte hastaneden çıkabilir. Hastaya stent takılırsa hastaneden 24 saat sonra çıkabilir.

Kreatinin ve üre yüksekliği olanlarada anjıografi yapılır ama anjıografide böbrekler olumsuz etkilenmesin diye hasta anjıografiden 12 saat önce yatırılarak serum verilirse hasta anjıografiden zarar görmeden hastaneden çıkabilir.

Stentler damarlardaki darlıkları açmaya yarayan krom-nikel veya paslanmaz çelikten yapılmış metallerdir. Çok ileri teknoloji ile üretilirler. Stentlerin üzerinde stentin tekrar daralmasını önleyen ilaçlar vardır ve bunlara ilaç kaplı stentler denilmektedir. Bu ilaç kaplı stentlerde tekrar daralma %1’den daha azdır. Eriyebilir stentler vardır. Ama bu stentler ile ilgili bazı güven sorunu vardır ve uzun dönem bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır.